สวัสดีครับ  พอดีไม่ได้อัปเดตเนื้อหาสะนานเลย  ก็ได้มีโอกาสค้นเนื้อหาที่ผมเก็บเอาไว้  ซึ่งต่อไปจะเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับ  แต่ต้องบอกก่อนนะครับ  เป็นเรื่องที่ผมดาวน์โหลดมา  และบางเรื่องผมเองก็ไม่ทราบ  อาจตอบไม่ได้  แต่จะค้นคว้ามาให้  หรือถ้ามีผู้รู้จะตอบกลับมาก็จะเป็นการดีนะครับ ...