ก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงความฝันที่ผมอยากมี เว็บไซต์ หรือ บล็อก เป็นของตัวเอง เพื่อไว้ใช้เผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม ผมชอบท่องเว็บครับเพื่อหาเกี่ยวกับตำนาน สุขภาพ การเมือง แต่ที่ชอบคือภาพสวย ๆ น่ารัก และเหนืออื่นใดคือ ชอบดู Sexy ครับ (ไม่โป๊นะ)

ผมได้เริ่มศึกษาเรื่องบล็อกจากหนังสือชื่อ “ทำ+เล่น ให้เป็น Blog” ผู้เขียนคือ “เกรียงไกร วิชระอนนท์” ของ “สนพ. วิตตี้กรุ๊ป” ซึ่งผมเริ่มอ่านเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2551 และเริ่มทำบล็อกครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2551 กับ Blogger.com ซึ่งเป็นบล็อกค่อนข้างง่าย แต่ว่ายังจัดหมวดหมู่ไม่ค่อยได้ หลังจากนั้นผมก็ได้ศึกษา WordPress เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ซึ่งสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ และทำได้ง่ายเหมือน MS Word เลย มีลูกเล่น เช่น Theme ค่อนข้างเยอะ ผมเลยสมัครกับ WordPress.com ซึ่งก็เป็นบล็อกฟรีทั้งคู่

ที่มาของชื่อบล็อกว่า “Zybernia” นี้มาจากคำว่า “Cyber” + “Intania” ซึ่งตัวผมเองจบวิศวะและชอบเล่นเน็ต แต่เพื่อไม่ให้ซ้ำกับคนอื่น จึงเปลี่ยนจาก C เป็น Z ซะงั้น ซึ่งได้จดโดเมนเนมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551

ดังนั้นผมจึงอยากจะเชิญชวนให้เพื่อน ๆ ที่อยากจะเผยแพร่สิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มาร่วมช่วยกันเขียนในบล็อกนี้นะครับ หรืออยากจะเผยแพร่ข่าวสารที่ดี ๆ ให้กับสังคมสมกับคำขวัญของบล็อกนะครับ “The more you share, the more you get.” และเพื่อที่จะได้เป็นชุมชนออนไลน์ที่แบ่งปันและจรรโลงสังคมให้น่าอยู่มากกว่านี้

ผมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้มีความรุนแรงนะครับ โดยถือความถูกต้องและเชิดชู ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาด ผมก็ขอน้อมรับ และจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับ

ประวัติการศึกษา

  • ป.ตรี วิศวกรรศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) ม.เกษตรศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.51
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินทรัพย์สิน ม.ธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.79
  • ป.โท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.75

โครงการสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  • ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1 สอบได้เกียรตินิยม
  • ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2 สอบได้เกียรตินิยม
  • สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สอบได้เกียรตินิยม

อีเมลติดต่อ

zybernia@gmail.com