เกี่ยวกับ

บล็อก Zybernia นี้สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ในส่วนที่ผมสนใจ  ปกติผมชอบซื้อหนังสือมาอ่านเยอะมาก  อ่านแล้วก็ลืม  เลยอยากนำขึ้นบล็อกไว้  ซึ่งอาจเป็นเรื่องย่อหรือไม่ก็ชื่อหนังสือ (เพื่อเป็นบรรณานุกรมส่วนตัว)  เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เราสามารถเปิดเว็บหรือบล็อกได้ในเครื่องมือสื่อสารได้แทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมือถือเอย  แท็บเล็ตเอย

สำหรับประวัติการศึกษาของผมก็อยู่ที่ด้านล่างนี้ครับ

ประวัติการศึกษา

  • ป.ตรี วิศวกรรศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) ม.เกษตรศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.51
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินทรัพย์สิน ม.ธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.79
  • ป.โท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.75

อีเมลติดต่อ

zybernia@gmail.com

หมายเหตุ :  เมื่อเวลาผ่านไป ลิงก์หรือที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ผมอ้างอิง อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ เพราะต้นสังกัดอาจลบทิ้งหรือทางกูเกิ้ลมองเป็นการละเมิดนะครับ

 

แค่บล็อก Zybernia บล็อกหนึ่ง