คลังเก็บหมวดหมู่: พระไตรปิฎก

พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้า แบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ คือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก

ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ แผ่นที่ 29/29

ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ บรรยายโดย พระอาจารย์ไชโย อาสโภ…..

อ่านเพิ่มเติม ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ แผ่นที่ 29/29

ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ แผ่นที่ 28/29

ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ บรรยายโดย พระอาจารย์ไชโย อาสโภ…..

อ่านเพิ่มเติม ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ แผ่นที่ 28/29

ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ แผ่นที่ 27/29

ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ บรรยายโดย พระอาจารย์ไชโย อาสโภ…..

อ่านเพิ่มเติม ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ แผ่นที่ 27/29

ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ แผ่นที่ 26/29

ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ บรรยายโดย พระอาจารย์ไชโย อาสโภ…..

อ่านเพิ่มเติม ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ แผ่นที่ 26/29

ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ แผ่นที่ 25/29

ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ บรรยายโดย พระอาจารย์ไชโย อาสโภ…..

อ่านเพิ่มเติม ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ แผ่นที่ 25/29

ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ แผ่นที่ 24/29

ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ บรรยายโดย พระอาจารย์ไชโย อาสโภ…..

อ่านเพิ่มเติม ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ แผ่นที่ 24/29

ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ แผ่นที่ 23/29

ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ บรรยายโดย พระอาจารย์ไชโย อาสโภ…..

อ่านเพิ่มเติม ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ แผ่นที่ 23/29

ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ แผ่นที่ 22/29

ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ บรรยายโดย พระอาจารย์ไชโย อาสโภ…..

อ่านเพิ่มเติม ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ แผ่นที่ 22/29

ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ แผ่นที่ 21/29

ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ บรรยายโดย พระอาจารย์ไชโย อาสโภ…..

อ่านเพิ่มเติม ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ แผ่นที่ 21/29

ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ แผ่นที่ 20/29

ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ บรรยายโดย พระอาจารย์ไชโย อาสโภ…..

อ่านเพิ่มเติม ปริจเฉทที่ 6 รูปและนิพพานปรมัตถ์ แผ่นที่ 20/29