Weblog นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า Blog หมายถึง เว็บไซต์ที่มีรูปแบบง่าย ๆ …

โดยมากจะเป็นในลักษณะเว็บไซต์ส่วนตัว คนสร้างบล็อกต้องการบรรยายเหตุการณ์ส่วนตัว อาทิ ความในใจ ชีวิตครอบครัว เหตุการณ์ประทับใจในชีวิต อะไรทำนองนี้ โดยที่เนื้อหาของบล็อกแต่ละบล็อกนั้นจะเป็นเนื้อหาใหม่ล่าสุด ไล่ย้อนหลังลงกลับไปเรื่อย ๆ กล่าวคือ ข้อความหลังสุดจะอยู่ด้านบนสุด เราเรียกคนที่ทำ Blog ว่า Blogger หรือ Weblogger โดยในเนื้อหาใน Blog นั้นจะส่วนประกอบสามส่วนคือ

  • หัวข้อ (Title) เป็นหัวข้อสั้น ๆ
  • เนื้อหา (Post หรือ Content) เป็นเนื้อหาหลักที่คนสร้าง Blog ต้องการที่จะบอกให้ผู้อ่านทราบ
  • วันที่เขียน (Date) เป็นวัน เดือน ปี ที่เขียน

เครื่องมือที่ใช้ทำ Blog เช่น pMachine, b2evolution, bBlog, MyPHPblog, Nucleus, WordPress, Simplog เป็นต้น

ปัจจุบันเว็บบล็อกบางตัวฝังโมดูลกระดานข่าวและอื่นๆ มาด้วย หากจะพูดแบบภาษาชาวบ้าน CMS ก็คือปู่ของ Blog นั่นแหละครับ เพราะ CMS เองก็สามารถนำมาทำเป็น Blog ได้ แต่ CMS มันมีความสามารถอื่นๆ อีกมากที่บล็อกทำไม่ได้ …