Latest News

Catch the latest updates from Zybernia

 

CMS คืออะไร?

image-61ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Content Management System : CMS) คือ ระบบที่พัฒนาคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยลดทรัพยากรในการพัฒนา (Development) และบริหาร (Management) เว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังคน ระยะเวลา และเงินทอง ที่ใช้ในการสร้างและควบคุมดูแลไซต์ ... โดยส่วนใหญ่แล้ว มักจะนำเอา ภาษาสคริปต์ (Script languages) ต่าง ๆ มาใช้ เพื่อให้วิธีการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น PHP, Perl, ASP, Python หรือภาษาอื่นๆ (แล้วแต่ความถนัดของผู้พัฒนา) ซึ่งมักต้องใช้ควบคู่กันกับโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ (เช่น Apache) และดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (เช่น MySQL) ลักษณะเด่นของ CMS ก็คือ มีส่วนของ Administration Panel (เมนูผู้ควบคุมระบบ) ที่ใช้ในการบริหารจัดการส่วนการทำงานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ทำให้สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ...

ประเภทของ Google Robot

image-59Robot ของ Google มีอยู่ด้วยกัน 3 ตัว ทำหน้าที่แตกต่างกันดังนี้  ... 1. Googlebot เป็น Robot หลักของ Google ทำหน้าที่เก็บ indexes ของเว็บไซต์ต่างๆ อาศัยการ Crawl ไปตามลิ้งค์ต่างๆ เป็นตัวที่จะทำการสำรวจ ตรวจสอบเว็บไซต์ จากนั้นจะส่งข้อมูล เข้า Data Centers ของ Google รวมทั้งส่งต่อให้ Google Deepbot ทำการ Crawl หน้าเว็บอีกครั้งหนึ่ง เป็นการนำร่องมาสำรวจข้อมูล ก่อนส่ง Deepbot มาจัดการทำ Index อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง Googlebot ยังทำหน้าที่ตรวจสอบหน้าเว็บ เนื้อหาต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และส่งข้อมูลต่อให้ Google Fleshbot อีกครั้ง เพื่อให้มาตรวจสอบ Content ใหม่ๆ โดยปรกติแล้ว Googlebot จะทำหน้าที่ตรวจสอบหน้าเว็บที่เปลี่ยนไป โดยจะส่งข้อมูลที่จำเพาะเจาะจง ...

ระบบการทำงานของ Google

image-58'Google' จัดอยู่ในประเภทของ Crawler-Based Search Engine เน้นระบบการทำงานด้านจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลการค้นหาอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีอัลกอลิทึ่ม (Algorithm) มีการออกแต้ม 'ค่าคะแนนความน่าเชื่อถือของหน้าเพจ' หรือที่เรียกว่า 'Google PageRank' ซึ่งประกอบไปด้วยสูตรสมการคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนในการหาค่าลำดับคะแนนที่ Google ประเมินให้กับคุณภาพของเนื้อหา ในหน้าเว็บเพจแต่ละหน้า ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์  ... Google สามารถแยกการทำงานออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1. Googlebot โปรแกรมแมงมุม เป็นโปรแกรมคอยเก็บข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ โดยทำการ 'ไต่' (Crawl) ไปตามลิงค์ที่ตรวจพบ หรือ ได้รับคำสั่งจากเครื่องแม่ข่าย (Server) ให้ไปเก็บข้อมูลใหม่ตามที่มีผู้มาลงทะเบียน URL กับทางระบบออนไลน์ของ Google (Google Submit URL) 2. Index Server ระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสารที่ถูก Copy มา ซึ่งเก็บข้อมูลที่ได้รับมาจาก Googlebot โดยข้อมูลที่นำมาทำการจัดเก็บ ส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารหน้าเพจ (HTML Document) และไฟล์เอกสารรูปภาพต่างๆ ...

ทำไมเว็บไซต์ของเราจึงต้องทำ Search Engine Optimization?

image-54ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย หากคิดจะค้นหาข้อมูลอะไรสักอย่างบนอินเทอร์เน็ต คงต้องนึกถึง Search Engine หรือ เครื่องมือค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตก่อน ... Search Engine แบบที่นิยมในการใช้งานมากที่สุด คือ Google.com, Yahoo.com และ MSN.com เรียงตามลำดับความนิยม Search Engine ชั้นนำของโลกสามารถพาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้เข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณได้มากกว่า 1,000 คนต่อวัน เพียงออกแบบ และจัดสร้างเว็บไซต์ ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักกการทำงานของ Search Engine ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ในปัจจุบันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ที่มีประสิทธิภาพมาก ใช้ต้นทุนที่ต่ำ แต่ให้ผลกำไรสูง ธุรกิจออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต หากต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ต อยากเพิ่มยอดขาย อยากเพิ่มอัตราเข้าชมของเว็บไซต์ (Drive Traffic) ควรจะต้องทำให้เว็บไซต์นั้นติดอันดับอยู่ใน 10 อันดับแรก (TOP 10 Ranking) ของการแสดงผลการค้นหา (Page Results) ในทุกครั้งที่มีการค้นหาจากคำค้นหา (Keyword) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของเว็บไซต์เรา ...

ประเภทและหลักการทำงานของ Search Engine

image-53'Search Engine' สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท โดยส่วนใหญ่แล้วจะอ้างอิงตามลักษณะการทำงาน ซึ่ง Search Engine สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ ... 1. แบบอาศัยการจัดเก็บข้อมูลเป็นหลัก Crawler-Based Search Engine Crawler-Based Search Engine คือ เครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต แบบอาศัยการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วยตัวเองเป็นหลัก เป็นประเภทของ Search Engine ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมากที่สุด เช่น Google, Yahoo และ MSN ด้วยประสิทธิภาพในการค้นหาให้ความแม่นยำสูง และการประมวลผลการค้นหาภายในระยะเวลารวดเร็ว หลักการทำงานมีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วน ฐานข้อมูลของตนเองที่มีระบบการประมวลผลและจัดอันดับการค้นหา ระบบซอฟท์แวร์ อาศัยโปรแกรมตัวเล็กๆ ของ Search Engine นั้นๆ โดยใช้ในการเก็บหรือสำเนาข้อมูลหน้าเพจใหม่ๆ โดยทั้วไปมักเรียกว่า Web Crawler หรือ Spider หรือ Search Engine Robot ภาษาไทยเรียกว่า 'แมงมุม' (Search Engine ...

Search Engine

image-52'Search Engine' คือ เครื่องมือค้นหาข้อมูลออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานเพื่อค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเองซึ่งทุกที่ให้บริการฟรี ... โดยหากต้องการค้นหาข้อมูลเพียงกรอกคำค้นหา หรือ 'คีย์เวิร์ด' (Keyword) ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการค้นหาลงในช่องคำค้นหา 'Search Box' แล้วกดค้นหา เท่านี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหานั้นๆ จะแสดงเป็นผลการค้นหาแบบเรียงอันดับ (Search Results) บนหน้าจอทันที ผลการค้นหา หรือ Results ที่แสดงถูกจัดเรียงอันดับตามหลักการประมวลผลการค้นหาและการจัดอันดับ หรือ อัลกอริทึ่ม (Algorithm) ซึ่ง Search Engine แต่ละแห่งจะมีระบบประมวลผลและการจัดอันดับแตกต่างกันไป ...

SEO

image-51'SEO' : Search Engine Optimization หรือ การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา เป็นการจัดทำ ปรับปรุง หรือปรับแต่งหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับต้นๆ ในหน้าผลการค้นหาของเสิร์ชเอนจิ้น (Search Engine Results Pages : SERP) ในลักษณะธรรมชาติ (เรียกศัพท์เฉพาะว่า 'ออร์แกนิก') ซึ่งผ่านทางเป้าหมายของคำค้นหาที่ต้องการ (Keyword) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การทำการตลาดผ่านระบบค้นหา หรือ Search Engine Marketing (SEM) ... SEO เป็นการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในเสิร์จเอนจิ้น (Search Engine) คือ การปรับปรุงเว็บไซต์ด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ติดอันดับต้นๆ ของเว็บเสิร์ชเอนจิ้น (Search Engine) ด้วยคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ด (Keyword) โดยเน้นให้ผลของคำค้นปรากฏอยู่ในส่วนของ Natural Search Result (Organic Search Result) หรือในส่วนของผลลัพธ์ทางด้านซ้ายมือของเว็บเสิร์ชเอนจิ้น เวลาที่คนเข้ามาค้นหาในเว็บเสิร์ชเอนจิ้น เช่นที่ Google, ...

4 เทคนิคกับการใช้ Google Chrome

image-9Web Browser ปัจจุบันมีหลากหลายให้เลือกใช้งาน เช่น Microsoft Internet Explorer ซึ่งได้ออกตัวพัฒนาล่าสุดมาในเวอร์ชั่น 9 มาให้ใช้งานกันไปแล้ว และคาดการว่าจะเป็นสุดยอดครองใจผู้ใช้มากที่สุดอีกด้วย ส่วน Mozilla Firefox ก็ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเสริมหรือต่างๆ นาๆ และก็มีน้องใหม่ไฟแรงอย่าง Google Chrome ที่กำลังมาแรง และ ให้ผู้ใช้งานติดอกติดใจกันมากขึ้นด้วยความเร็วในการใช้งานและ หน้าตาที่สะอาด โล่งอีกด้วย … วันนี้เลยมานำเทคนิคดีๆ สำหรับคนใช้ Google Chrome ใหม่ๆ ที่ควรจะรู้ และนำมาใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มรสชาติและ ความสามารถให้มากขึ้นทั้ง 4 เทคนิคด้วยกัน คือ 1. ปรับเปลี่ยนหน้า Homepage Google Chrome สามารถตั้งหน้า Homepage ได้พร้อมๆ กันหลายหน้าในทีเดียว เพียงแค่ทำการกดที่ ไขควง>ตัวเลือก>พื้นฐาน และติ๊กที่ เปิดหน้าต่อไปนี้ จากนั้นกด ...