Search Engine” คือ เครื่องมือค้นหาข้อมูลออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานเพื่อค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเองซึ่งทุกที่ให้บริการฟรี …

Search Engine

โดยหากต้องการค้นหาข้อมูลเพียงกรอกคำค้นหา หรือ “คีย์เวิร์ด” (Keyword) ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการค้นหาลงในช่องคำค้นหา “Search Box” แล้วกดค้นหา เท่านี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหานั้นๆ จะแสดงเป็นผลการค้นหาแบบเรียงอันดับ (Search Results) บนหน้าจอทันที

ผลการค้นหา หรือ Results ที่แสดงถูกจัดเรียงอันดับตามหลักการประมวลผลการค้นหาและการจัดอันดับ หรือ อัลกอริทึ่ม (Algorithm) ซึ่ง Search Engine แต่ละแห่งจะมีระบบประมวลผลและการจัดอันดับแตกต่างกันไป …