Algorithm

Viewing recent posts from Algorithm

 

ระบบการทำงานของ Google

image-58'Google' จัดอยู่ในประเภทของ Crawler-Based Search Engine เน้นระบบการทำงานด้านจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลการค้นหาอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีอัลกอลิทึ่ม (Algorithm) มีการออกแต้ม 'ค่าคะแนนความน่าเชื่อถือของหน้าเพจ' หรือที่เรียกว่า 'Google PageRank' ซึ่งประกอบไปด้วยสูตรสมการคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนในการหาค่าลำดับคะแนนที่ Google ประเมินให้กับคุณภาพของเนื้อหา ในหน้าเว็บเพจแต่ละหน้า ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์  ... Google สามารถแยกการทำงานออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1. Googlebot โปรแกรมแมงมุม เป็นโปรแกรมคอยเก็บข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ โดยทำการ 'ไต่' (Crawl) ไปตามลิงค์ที่ตรวจพบ หรือ ได้รับคำสั่งจากเครื่องแม่ข่าย (Server) ให้ไปเก็บข้อมูลใหม่ตามที่มีผู้มาลงทะเบียน URL กับทางระบบออนไลน์ของ Google (Google Submit URL) 2. Index Server ระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสารที่ถูก Copy มา ซึ่งเก็บข้อมูลที่ได้รับมาจาก Googlebot โดยข้อมูลที่นำมาทำการจัดเก็บ ส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารหน้าเพจ (HTML Document) และไฟล์เอกสารรูปภาพต่างๆ ...

Search Engine

image-52'Search Engine' คือ เครื่องมือค้นหาข้อมูลออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานเพื่อค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเองซึ่งทุกที่ให้บริการฟรี ... โดยหากต้องการค้นหาข้อมูลเพียงกรอกคำค้นหา หรือ 'คีย์เวิร์ด' (Keyword) ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการค้นหาลงในช่องคำค้นหา 'Search Box' แล้วกดค้นหา เท่านี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหานั้นๆ จะแสดงเป็นผลการค้นหาแบบเรียงอันดับ (Search Results) บนหน้าจอทันที ผลการค้นหา หรือ Results ที่แสดงถูกจัดเรียงอันดับตามหลักการประมวลผลการค้นหาและการจัดอันดับ หรือ อัลกอริทึ่ม (Algorithm) ซึ่ง Search Engine แต่ละแห่งจะมีระบบประมวลผลและการจัดอันดับแตกต่างกันไป ...

SEO

image-51'SEO' : Search Engine Optimization หรือ การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา เป็นการจัดทำ ปรับปรุง หรือปรับแต่งหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับต้นๆ ในหน้าผลการค้นหาของเสิร์ชเอนจิ้น (Search Engine Results Pages : SERP) ในลักษณะธรรมชาติ (เรียกศัพท์เฉพาะว่า 'ออร์แกนิก') ซึ่งผ่านทางเป้าหมายของคำค้นหาที่ต้องการ (Keyword) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การทำการตลาดผ่านระบบค้นหา หรือ Search Engine Marketing (SEM) ... SEO เป็นการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในเสิร์จเอนจิ้น (Search Engine) คือ การปรับปรุงเว็บไซต์ด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ติดอันดับต้นๆ ของเว็บเสิร์ชเอนจิ้น (Search Engine) ด้วยคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ด (Keyword) โดยเน้นให้ผลของคำค้นปรากฏอยู่ในส่วนของ Natural Search Result (Organic Search Result) หรือในส่วนของผลลัพธ์ทางด้านซ้ายมือของเว็บเสิร์ชเอนจิ้น เวลาที่คนเข้ามาค้นหาในเว็บเสิร์ชเอนจิ้น เช่นที่ Google, ...