blog

Viewing recent posts from blog

 

WordPress คืออะไร?

image-75WordPress เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับบริหารจัดการบล็อก (Blog) ซึ่งเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ... WordPress เป็นซอฟต์แวร์บล็อก (Blogging Software) ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ซึ่งถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP และให้ใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูล เช่น MySQL เป็นต้น ซึ่งซอฟต์แวร์ WordPress ตัวนี้ เป็นซอฟต์แวร์ที่แจกให้ใช้กันได้ฟรี ทำให้มีผู้นิยมแพร่หลาย ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน WordPress นั้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการอัพเดทบล็อก (Blog)โดยเฉพาะ ดังนั้นตัวโปรแกรมเองจึงถูกพัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายดาย โดยมีความง่ายตั้งแต่การติดตั้ง จนกระทั่งการเขียนบล็อก พร้อมกับการเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์ หรือธีม (Themes) ของบล็อก ก็สามารถทำได้สะดวกง่ายดายครับ ...

CMS กับ Weblog ต่างกันตรงไหน?

image-71Weblog นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า Blog หมายถึง เว็บไซต์ที่มีรูปแบบง่าย ๆ ... โดยมากจะเป็นในลักษณะเว็บไซต์ส่วนตัว คนสร้างบล็อกต้องการบรรยายเหตุการณ์ส่วนตัว อาทิ ความในใจ ชีวิตครอบครัว เหตุการณ์ประทับใจในชีวิต อะไรทำนองนี้ โดยที่เนื้อหาของบล็อกแต่ละบล็อกนั้นจะเป็นเนื้อหาใหม่ล่าสุด ไล่ย้อนหลังลงกลับไปเรื่อย ๆ กล่าวคือ ข้อความหลังสุดจะอยู่ด้านบนสุด เราเรียกคนที่ทำ Blog ว่า Blogger หรือ Weblogger โดยในเนื้อหาใน Blog นั้นจะส่วนประกอบสามส่วนคือ หัวข้อ (Title) เป็นหัวข้อสั้น ๆ เนื้อหา (Post หรือ Content) เป็นเนื้อหาหลักที่คนสร้าง Blog ต้องการที่จะบอกให้ผู้อ่านทราบ วันที่เขียน (Date) เป็นวัน เดือน ปี ที่เขียน เครื่องมือที่ใช้ทำ Blog เช่น pMachine, b2evolution, bBlog, ...

Blog คืออะไร?

image-64มารู้จักความหมายของประโยคคำถาม ที่มักจะมีคนกันบ่อย ๆ ว่า “Blog คืออะไร” กันดีกว่าครับ ... Blog มาจากศัพท์คำว่า WeBlog บางคนอ่านคำ ๆ นี้ว่า We Blog บางคนอ่านว่า Web Log แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองคำบ่งบอกถึงความหมายเดียวกัน ว่านั่นคือบล็อก (Blog) ความหมายของคำว่า Blog ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของ Blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัว หรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องการเมือง เรื่องท่องเที่ยว เรื่องกีฬา เรื่องธุรกิจ เป็นต้น โดยจุดเด่นที่ทำให้ 'บล็อก' เป็นที่นิยมก็คือ ผู้เขียนบล็อก (Blogger) จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใส่ลงไปในบทความนั้น ๆ โดยบล็อกบางแห่ง จะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านสูงมาก แต่ในขณะเดียวกัน ...