Blogger

Viewing recent posts from Blogger

 

CMS กับ Weblog ต่างกันตรงไหน?

image-71Weblog นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า Blog หมายถึง เว็บไซต์ที่มีรูปแบบง่าย ๆ ... โดยมากจะเป็นในลักษณะเว็บไซต์ส่วนตัว คนสร้างบล็อกต้องการบรรยายเหตุการณ์ส่วนตัว อาทิ ความในใจ ชีวิตครอบครัว เหตุการณ์ประทับใจในชีวิต อะไรทำนองนี้ โดยที่เนื้อหาของบล็อกแต่ละบล็อกนั้นจะเป็นเนื้อหาใหม่ล่าสุด ไล่ย้อนหลังลงกลับไปเรื่อย ๆ กล่าวคือ ข้อความหลังสุดจะอยู่ด้านบนสุด เราเรียกคนที่ทำ Blog ว่า Blogger หรือ Weblogger โดยในเนื้อหาใน Blog นั้นจะส่วนประกอบสามส่วนคือ หัวข้อ (Title) เป็นหัวข้อสั้น ๆ เนื้อหา (Post หรือ Content) เป็นเนื้อหาหลักที่คนสร้าง Blog ต้องการที่จะบอกให้ผู้อ่านทราบ วันที่เขียน (Date) เป็นวัน เดือน ปี ที่เขียน เครื่องมือที่ใช้ทำ Blog เช่น pMachine, b2evolution, bBlog, ...

Blog คืออะไร?

image-64มารู้จักความหมายของประโยคคำถาม ที่มักจะมีคนกันบ่อย ๆ ว่า “Blog คืออะไร” กันดีกว่าครับ ... Blog มาจากศัพท์คำว่า WeBlog บางคนอ่านคำ ๆ นี้ว่า We Blog บางคนอ่านว่า Web Log แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองคำบ่งบอกถึงความหมายเดียวกัน ว่านั่นคือบล็อก (Blog) ความหมายของคำว่า Blog ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของ Blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัว หรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องการเมือง เรื่องท่องเที่ยว เรื่องกีฬา เรื่องธุรกิจ เป็นต้น โดยจุดเด่นที่ทำให้ 'บล็อก' เป็นที่นิยมก็คือ ผู้เขียนบล็อก (Blogger) จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใส่ลงไปในบทความนั้น ๆ โดยบล็อกบางแห่ง จะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านสูงมาก แต่ในขณะเดียวกัน ...