image-59Robot ของ Google มีอยู่ด้วยกัน 3 ตัว ทำหน้าที่แตกต่างกันดังนี้  ... 1. Googlebot เป็น Robot หลักของ Google ทำหน้าที่เก็บ indexes ของเว็บไซต์ต่างๆ อาศัยการ Crawl ไปตามลิ้งค์ต่างๆ เป็นตัวที่จะทำการสำรวจ ตรวจสอบเว็บไซต์ จากนั้นจะส่งข้อมูล เข้า Data Centers ของ Google รวมทั้งส่งต่อให้ Google Deepbot ทำการ Crawl หน้าเว็บอีกครั้งหนึ่ง เป็นการนำร่องมาสำรวจข้อมูล ก่อนส่ง Deepbot มาจัดการทำ Index อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง Googlebot ยังทำหน้าที่ตรวจสอบหน้าเว็บ เนื้อหาต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และส่งข้อมูลต่อให้ Google Fleshbot อีกครั้ง เพื่อให้มาตรวจสอบ Content ใหม่ๆ โดยปรกติแล้ว Googlebot จะทำหน้าที่ตรวจสอบหน้าเว็บที่เปลี่ยนไป โดยจะส่งข้อมูลที่จำเพาะเจาะจง ...