Keyword

Viewing recent posts from Keyword

 

ประเภทของ Google Robot

image-59Robot ของ Google มีอยู่ด้วยกัน 3 ตัว ทำหน้าที่แตกต่างกันดังนี้  ... 1. Googlebot เป็น Robot หลักของ Google ทำหน้าที่เก็บ indexes ของเว็บไซต์ต่างๆ อาศัยการ Crawl ไปตามลิ้งค์ต่างๆ เป็นตัวที่จะทำการสำรวจ ตรวจสอบเว็บไซต์ จากนั้นจะส่งข้อมูล เข้า Data Centers ของ Google รวมทั้งส่งต่อให้ Google Deepbot ทำการ Crawl หน้าเว็บอีกครั้งหนึ่ง เป็นการนำร่องมาสำรวจข้อมูล ก่อนส่ง Deepbot มาจัดการทำ Index อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง Googlebot ยังทำหน้าที่ตรวจสอบหน้าเว็บ เนื้อหาต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และส่งข้อมูลต่อให้ Google Fleshbot อีกครั้ง เพื่อให้มาตรวจสอบ Content ใหม่ๆ โดยปรกติแล้ว Googlebot จะทำหน้าที่ตรวจสอบหน้าเว็บที่เปลี่ยนไป โดยจะส่งข้อมูลที่จำเพาะเจาะจง ...

Search Engine

image-52'Search Engine' คือ เครื่องมือค้นหาข้อมูลออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานเพื่อค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเองซึ่งทุกที่ให้บริการฟรี ... โดยหากต้องการค้นหาข้อมูลเพียงกรอกคำค้นหา หรือ 'คีย์เวิร์ด' (Keyword) ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการค้นหาลงในช่องคำค้นหา 'Search Box' แล้วกดค้นหา เท่านี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหานั้นๆ จะแสดงเป็นผลการค้นหาแบบเรียงอันดับ (Search Results) บนหน้าจอทันที ผลการค้นหา หรือ Results ที่แสดงถูกจัดเรียงอันดับตามหลักการประมวลผลการค้นหาและการจัดอันดับ หรือ อัลกอริทึ่ม (Algorithm) ซึ่ง Search Engine แต่ละแห่งจะมีระบบประมวลผลและการจัดอันดับแตกต่างกันไป ...

SEO

image-51'SEO' : Search Engine Optimization หรือ การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา เป็นการจัดทำ ปรับปรุง หรือปรับแต่งหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับต้นๆ ในหน้าผลการค้นหาของเสิร์ชเอนจิ้น (Search Engine Results Pages : SERP) ในลักษณะธรรมชาติ (เรียกศัพท์เฉพาะว่า 'ออร์แกนิก') ซึ่งผ่านทางเป้าหมายของคำค้นหาที่ต้องการ (Keyword) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การทำการตลาดผ่านระบบค้นหา หรือ Search Engine Marketing (SEM) ... SEO เป็นการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในเสิร์จเอนจิ้น (Search Engine) คือ การปรับปรุงเว็บไซต์ด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ติดอันดับต้นๆ ของเว็บเสิร์ชเอนจิ้น (Search Engine) ด้วยคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ด (Keyword) โดยเน้นให้ผลของคำค้นปรากฏอยู่ในส่วนของ Natural Search Result (Organic Search Result) หรือในส่วนของผลลัพธ์ทางด้านซ้ายมือของเว็บเสิร์ชเอนจิ้น เวลาที่คนเข้ามาค้นหาในเว็บเสิร์ชเอนจิ้น เช่นที่ Google, ...