image-53'Search Engine' สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท โดยส่วนใหญ่แล้วจะอ้างอิงตามลักษณะการทำงาน ซึ่ง Search Engine สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ ... 1. แบบอาศัยการจัดเก็บข้อมูลเป็นหลัก Crawler-Based Search Engine Crawler-Based Search Engine คือ เครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต แบบอาศัยการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วยตัวเองเป็นหลัก เป็นประเภทของ Search Engine ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมากที่สุด เช่น Google, Yahoo และ MSN ด้วยประสิทธิภาพในการค้นหาให้ความแม่นยำสูง และการประมวลผลการค้นหาภายในระยะเวลารวดเร็ว หลักการทำงานมีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วน ฐานข้อมูลของตนเองที่มีระบบการประมวลผลและจัดอันดับการค้นหา ระบบซอฟท์แวร์ อาศัยโปรแกรมตัวเล็กๆ ของ Search Engine นั้นๆ โดยใช้ในการเก็บหรือสำเนาข้อมูลหน้าเพจใหม่ๆ โดยทั้วไปมักเรียกว่า Web Crawler หรือ Spider หรือ Search Engine Robot ภาษาไทยเรียกว่า 'แมงมุม' (Search Engine ...