เจ” ตัวอักษรสีแดง บนพื้นสีเหลือง ชาวจีนถือว่า สีแดงเป็นสิริมงคล …

สีเหลืองเป็นสีแห่งผู้ทรงศีลตั้งใจบำเพ็ญตนให้บริสุทธิ์ เพื่อเตือนสติให้ผู้ที่กินเจระลึกว่า การไม่กินเนื้อสัตว์ คือ การปฏิบัติธรรมรักษาศีลความเป็นมนุษย์ เป็นการเจริญมหาเมตตาธรรมโดยแท้ จะทำให้เกิดสิริมลคลและก่อให้เกิดความสุข โดยตั้งอยู่บนหลักธรรม 2 ประการคือ การไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่นำเอาชีวิตสัตว์ทั้งหลายมาต่อชีวิตตนเอง และการไม่เบียดเบียนตนเอง โดยไม่รับประทานสิ่งที่ทำลายสุขภาพร่างกายให้ทรุดโทรม

การกินเจ ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของคนจีน จะเริ่มเทศกาลกินเจในวันที่ 1 – 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน หรือช่วงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งมีตำนานกล่าวถึงการกินเจ เล่าต่อ ๆ กันมาว่า ในครั้งสมัยพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์ “ยิ่นฮ้วงสี” แปลว่า “ผู้เป็นเจ้าแห่งมนุษย์” มีพี่น้องรวมเก้าองค์ ซึ่งต่างมีอิทธิฤทธิ์วิเศษต่าง ๆ เป็นที่นับถือในหมู่คนจีนว่าเป็นผู้วิเศษ เมื่อล่วงลับจากโลกมนุษย์ ได้ขึ้นสวรรค์ไปจุติเป็นดาวจระเข้เรียงกัน 9 ดวง ผู้คนเรียกท่านว่า “เก้าฮ้วงฮุ้ดโจ้ว” ซึ่งแปลว่า “พระเจ้าเก้าพระองค์” เป็นผู้ถือบัญชีชื่อคนทั้งหลายในโลกมนุษย์ ถ้าใครถึงเวลาที่จะหมดอายุขัย ก็สามารถขอต่ออายุให้ยืนต่อไปได้อีกตามความปรารถนา ตามบุญวาสนา ความดีที่ตนทำไว้

ในวันขึ้น 1 – 9 ค่ำ เดือนเก้า จีน ซึ่งตรงกับเดือนตุลาคมของปฏิทินสากล เป็นเวลาที่ “เก้าฮ้วงฮุ้ดโจ้ว” ลงมาตรวจดูคนทั้งหลายในโลกมนุษย์ว่าใครทำผิดทำชั่ว ทำความดีงามอย่างไรบ้าง ท่านก็จะจดลงไว้ในบัญชีและบันดาลให้เป็นไปตามกรรมของผู้ทำนั้น ใครทำดีก็ได้ดี ใครทำชั่วก็ได้ชั่ว ใครทำชั่วแล้วกลับใจทำคุณงามความดีได้ ก็ได้ดี ฉะนั้นในช่วงนั้นคนจีนจึงกินเจเป็นการทำความดีให้ “เก้าฮ้วงฮุ้ดโจ้ว” ได้เห็น

ข้อควรถือปฏิบัติ สำหรับบุคคลที่จะเข้าร่วมพิธีกินเจ

1. บุคคลที่อยู่ในระหว่างการไว้ทุกข์ ห้ามเข้าร่วมพิธีกินเจอย่างเด็ดขาด

2. บุคคลที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ เข้าร่วมพิธีกินเจได้ แต่จะไปไหว้พระที่ศาลเจ้า หรือไปดูการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในขณะที่พระเข้าทรงที่ศาลเจ้าไม่ได้

3. บุคคลที่มีประจำเดือน เข้าร่วมพิธีกินเจได้แต่จะไปไหว้พระที่ศาลเจ้า หรือไปดูการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในขณะที่พระเข้าทรงที่ศาลเจ้าไม่ได้

4. บุคคลที่เข้าร่วมพิธีกินเจ ห้ามร่วมประเวณีอย่างเด็ดขาด

5. บุคคลที่เข้าร่วมพิธีกินเจ ห้ามดื่มของมึนเมาอย่างเด็ดขาด

6. บุคคลที่เข้าร่วมพิธีกินเจ ห้ามรับประทานอาหารที่เป็นของสดคาว เนื้อสัตว์ต่าง ๆ อย่างเด็ดขาด

7. บุคคลที่เข้าร่วมพิธีกินเจ ต้องชำระร่างกายให้สะอาดก่อนเข้าพิธี และรักษาความสะอาดของร่างกายอยู่เสมอ

8. บุคคลที่เข้าร่วมพิธีกินเจ ต้องประพฤติชอบทั้งกาย วาจา และใจ

สิ่งที่ผู้รับประทานอาหารเจควรปฏิบัติ ดังนี้

1. กินผักสดหรือผลไม้อย่างน้อยที่สุด วันละ 1 ครั้ง โดยอาจจะสลับมื้อกัน และเพื่อไม่ให้เป็นการขาดสารอาหาร ควรรับประทานผัก ผลไม้ ให้ต่างชนิดกันในแต่ละวัน

2. ไม่ควรรับประทานเฉพาะของแห้งหรือของเค็ม เช่น เต้าหู้ยี้ เต้าเจี้ยว ต้มเค็ม ผักแห้ง ควรมีอาหารที่ประกอบขึ้นใหม่ ๆ เช่น สลัดผักสดน้ำใส ผัดยอดผักกับซีอิ๊วขาว ฯลฯ

3. เพื่อป้องกันการขาดโปรตีน ควรรับประทานอาหารประเภทถั่ว หรือผลิตภัณฑ์จากถั่วต่าง ๆ โดยผสมลงไปในอาหารทุก ๆ มื้อ

4. การประกอบอาหารไม่ควรต้มหรือเคี่ยวนาน ๆ เพราะจะทำให้สูญเสียวิตามินได้ง่าย และเพื่อเป็นการเพิ่มพลังงาน เพราะอาหารส่วนใหญ่ที่รับประทานจะให้พลังงานต่ำ มีน้ำและใยอาหารมาก ฉะนั้นควรแก้ปัญหานี้โดยเพิ่มปริมาณไขมัน โดยใช้วิธีปรุงอาหารเป็นทอด หรือ ผัด แทนการนึ่งหรือต้ม

อาหารโปรตีนที่ใช้แทนเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ที่ขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านได้รู้จัก คือ

มี่กึน หรือ กลูเต็น เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งในหลายชนิดที่มีอยู่ในแป้งสาลีชนิดหนัก (HARD WHEAT) หรือแป้งสาลีที่ใช้ทำขนมปัง โปรตีนจะมีประมาณ 40 %

อาหารเจ” เป็นอาหารที่ปรุงโดยปราศจาก เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และยังต้องงดเว้นพืชผัก 5 ชนิด ได้แก่

1. กระเทียม ทั้งหัวกระเทียม และต้นกระเทียม

2. หอม ต้นหอม ใบหอม ดอกหอม ทั้งหอมแดงและหอมใหญ่

3. หลักเกียว ลักษณะคล้ายหัวกระเทียม แต่เล็กกว่า

4. กุยช่าย มีลักษณะใบคล้ายใบหอม แต่แบนและเล็กกว่า

5. ใบยาสูบ รวมทั้งบุหรี่ ยาเส้น ของเสพติด มึนเมา

ผักเหล่านี้ เป็นผักที่มีรสหนัก กลิ่นรุนแรง เชื่อว่าจะทำลายพลังธาตุทั้ง 5 ในร่างกาย เป็นเหตุให้อวัยวะหลักสำคัญ (ไต ปอด ตับ หัวใจ ม้าม) ทำงานไม่ปกติมีฤทธิ์กระตุ้นจิตใจ อารมณ์ให้เร่าร้อน ใจคอหงุดหงิดโกรธง่าย และยังมีผลทำให้พลังธาตุในร่างกายรวมตัวไม่ติด …