WordPress เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับบริหารจัดการบล็อก (Blog) ซึ่งเป็นที่นิยมไปทั่วโลก …

WordPress

WordPress เป็นซอฟต์แวร์บล็อก (Blogging Software) ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ซึ่งถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP และให้ใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูล เช่น MySQL เป็นต้น ซึ่งซอฟต์แวร์ WordPress ตัวนี้ เป็นซอฟต์แวร์ที่แจกให้ใช้กันได้ฟรี ทำให้มีผู้นิยมแพร่หลาย ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

WordPress นั้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการอัพเดทบล็อก (Blog)โดยเฉพาะ ดังนั้นตัวโปรแกรมเองจึงถูกพัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายดาย โดยมีความง่ายตั้งแต่การติดตั้ง จนกระทั่งการเขียนบล็อก พร้อมกับการเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์ หรือธีม (Themes) ของบล็อก ก็สามารถทำได้สะดวกง่ายดายครับ …